Aquí podeu consultar alguna documentació que hem elaborat des de la nostra federació:

De receptors/s’a gestors/se de la informació

Orientacions didàctiques i metodològiques per crear i dinamitzar grups de formació en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), partint del model democràtic d’alfabetització mediàtica: “on persones adultes que gairebé no havíem engegat mai un ordinador hem après a utilitzar-ho i a accedir a la informació des d’Internet. Però no només això, sinó que també hem après a dialogar sobre aquesta informació entre totes i tots per analitzar d’una manera crítica allò que ens transmeten”.

Manifest: Cap a una societat inclusiva

Manifest elaborat a partir del projecte europeu INTO, que recull les contribucions de la societat civil per promoure una societat europea més tolerant, basada en els valors europeus fonamentals, així com la superació de l’exclusió generada per prejudicis o la ignorància cap a les cultures de les persones nouvingudes.

Manifest per a un món sense desigualtats de gènere

Manifest per a la inclusió de totes les dones a la societat, també les que no tenen formació acadèmica, o les que pertanyen a minories ètniques o són immigrants. S’exposen les principals reivindicacions que tindrien d’assumir totes aquelles organitzacions o col·lectius que busquen la superació de les desigualtats de gènere.

Manifest per a una educació intercultural a Europa

Manifest on es defineix com ha de ser una educació intercultural que respongui a les necessitats, interessos i motivacions de les persones participants, amb l’objectiu comú de contribuir a superar les desigualtats socials. El manifest s’ha generat en els grups de diàleg igualitari entre persones immigrants i de diferents cultures que van participar al projecte europeu “Who Speaks”.

Declaració dels Drets de les Persones Participants

Elaborada el 1997 per persones participants, per reivindicar l’educació com a instrument de transformació i superació de les desigualtats socials. Consensuada i acceptada per diferents entitats de l’Estat Español, Bèlgica, França, Holanda, Itàlia, Portugal, Hongria, Dinamarca, Romania, Txèquia, Austràlia, Brasil i Índia.

Model d’Educació Democràtica de Persones Adultes

Document elaborat en el marc de les I Trijornadas en Educació Democràtica de Persones Adultes, celebrades a Barcelona l’any 2000, i on s’estableix el compromís de treballar per als interessos i necessitats de les persones participants.

Model Social d’Educació de Persones Adultes

Model per a una educació de persones adultes que tingui com a objectiu l’emancipació individual i col·lectiva i amb la voluntat de democratitzar l’educació i la societat, i per tant d’incorporar les aportacions de totes les persones. Impulsat per l’Associació d’Educació de Persones Adultes (AEPA), l’any 1998.