Els nostres objectius són:

 • Promoure l’Educació de Persones Adultes en els seus tres àmbits: formació bàsica, formació ocupacional i formació cultural i per a l’oci des d’una perspectiva crítica i transformadora.
 • Elaborar mitjançant la pràctica dels grups federats una alternativa concreta i oberta a l’educació i a la participació cultural de les persones adultes, que aglutinin tota mena d’iniciatives públiques, tant institucionals com a populars dins d’un concepte ampli de servei públic caracteritzat per l’absència de lucre, la gestió democràtica, el pluralisme ideològic, l’obertura a l’entorn i la qualitat pedagògica.
 • Impulsar un Model Social i Democràtic d’Educació de Persones Adultes basat en la participació, en el qual els participants-estudiants, associacions d’estudiants, associacions culturals i socials de les zones on es desenvolupen els projectes puguin intervenir en la definició i en la gestió dels diferents projectes per millorar el seu entorn.
 • Promoure projectes territorials d’Educació de Persones Adultes en funció de les demandes i necessitats dels diferents col•lectius que integrin la comunitat.
 • Potenciar l’intercanvi d’experiències, jornades i activitats formatives i culturals dirigides a aquesta finalitat.
 • Fomentar la solidaritat entre els diferents grups i associacions federades i amb la societat en general.
 • Aparèixer com a interlocutor vàlid davant les diverses administracions autonòmica i local i davant els organismes internacionals que actuen en aquest àmbit.
 • Establir convenis amb l’Administració, institucions i/o organismes internacionals que contribueixin amb les finalitats proposades.
 • Aprofundir en l’anàlisi de la demanda i potenciar l’accés als recursos educatius i culturals de totes les persones adultes, fonamentalment dels sectors socials més desfavorits (dones, immigrants, persones parades, joves,…), per combatre les desigualtats culturals i educatives.
 • Impulsar la creació d’associacions culturals, educatives i formatives, obertes a tots els participants, reforçant el paper de tothom i potenciant el seu reconeixement.
 • Promoure currículums específics d’Educació de Persones Adultes, a tots els nivells i en tots els àmbits, i l’avaluació contínua als Centres i/o Projecte respectius.