Des de FACEPA promovem la difusió, treball i consens entorn de la Declaració dels Drets de les Persones Participants. Aquesta va ser elaborada per participants a l’educació de persones adultes i reivindica l’educació com a instrument de transformació que possibilita la superació de les desigualtats socials. Ha estat consensuada i acceptada per diferents associacions i centres de l’Estat i altres països europeus com Bèlgica, França, Holanda, Itàlia, Portugal, Hongria, Dinamarca, Romania, Txèquia o altres continents com Austràlia, Brasil i l’Índia.

Consulta els espais i publicacions on la Declaració s’ha pres com a document de referència.