LA NOSTRA MISSIÓ

FACEPA és una entitat sense  ànim de lucre que traballa en el camp de l’educació i la cultura per promoue:

 

LA SUPERACIÓ DE LES DESIGUALTAT SOCIALS

-LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA  EN TOTS ELS ÀMBITS

– LES RELACIONS SOLIDÀRIES ENTRE PERSONES I COL·LECTIUS.

FACEPA és una federació d’associacions culturals i educatives de persones adultes que treballa per promoure els moviments associatius de persones sense titulació acadèmica que participen en processos de formació de persones adultes.  D’aquesta manera, construim una societat democràtica, justa i solidària des de la creació d’espais de participació.

Des de FACEPA demostrem que la participació es genera participant i decidint: Creem espais pel diàleg i per compartir les nostres opinions i per elaborar propostes educatives i culturals i generar oportunitats formatives de promoció comunitària. Portem a debat públic les nostres opinions i demandes i lluitem en contra de totes les desigualtats i exclusions, ja sigui per raó de gènere, d’ètnia o cultura, d’edat, nivell educatiu o econòmic, etc.

 

TREBALLEM PROMOCIONANT ELS MOVIMENTS ASSOCIATIUS ENTESOS COM MOVIMENTS QUE OFEREIXEN FORÇA A TOTS AQUELLS COL·LECTIUS QUE VOLEN EXPRESSAR LES SEVES NECESSITATS I DEMANDES. 

D’aquesta manera ,  construïm  una societat democràtica, justa i solidària des de la creació d’espais de participació.


 

Des de  FACEPA demostrem que la participació es genera participant i decidint:

 1.   Creem espais pel diàleg i per compartir les nostres opinions i per elaborar propostes educatives i culturals i generar oportunitats formatives i de promoció comunitària. 
 2. Portem a debat públic les nostres opinions i demandes i lluitem en  contra de totes les desigualtats i exclusions, ja siguin per raó de gènere, d’ètnia o cultura, d’ edat, nivell educatiu o econòmic, etc.

 

FACEPA està formada per associacions de persones que, en la seva gran majoria no han tingut accés o facilitats per accedir als recursos culturals i educatius  i, per tant, es troben en un major risc d’exclusió social.

 Les persones participants que representen FACEPA no cobren per la seva implicació en l’educació de persones adultes.  Són persones, per tant, que tradicionalment no han tingut accés a la presa de decisions en la vida pública i política, i/o han estat considerades com persones “no participatives”.

Actualment FACEPA està formada per 14 associacions  

FACEPA està confederada a nivell estatal amb la CONFAPEA (Confederación de federaciones y asociaciones de participantes en educación y cultura democrática de personas adultas).

A NIVELL LOCAL: La principal actuació de l’entitat és en el territori de Barcelona, concretament al Barri Bon Pastor:

 1. Formem part del CAB (Consell d’Associacions de Barcelona )

A NIVELL AUTONÒMIC: Els nostres projectes arriben a persones de les 4 províncies catalanes.

A NIVELL INTERNACIONAL: A través dels projectes europeus duts a terme amb altres entitats relacionades amb l’Educació d’Adults d’europa. 

 • Formem part de la xarxa EAEA (European Association for the Education of Adults)
 • Formem part de la xarxa ESBN (European Basic Skills Network)

LA NOSTRA VISIÓ:

 • Promoure l’Educació de Persones Adultes 
 • Elaborar una alternativa concreta i oberta a l’educació i a la participació cultural de les persones adultes

  • Impulsar el model d’Educació democràtica de Persones adultes (EDA) 
 • Promoure projectes territorials d’Educació de Persones Adultes en funció de les demandes i necessitats dels diferents col·lectius que integren la comunitat.

  • Potenciar el intercanvi d’experiències, jornades i activitats formatives i culturals dirigides a aquesta finalitat.

  • Fomentar la solidaritat entre els diferents grups i associacions federades i amb la societat en general.

 

ELS NOSTRES VALORS:

 • Democràcia
 • Diàleg
 • Justícia
 • Participació
 • Igualtat