La línia del diàleg intercultural la treballem des de l’any 2001 amb la creació del grup multicultural.

El Grup Multicultural de FACEPA crea un espai en el qual es troben persones de cultures i orígens diferents per intercanviar visions i opinions sobre diferents temes que els mateixos integrants del grup escullen, basant-se sempre en el diàleg igualitari entre cultures, i la igualtat de diferències.

Un dels objectius d’aquest grup és fer arribar al debat públic de l’educació de persones adultes les veus de les pròpies persones immigrades o altres cultures com la gitana.

Aquest grup, que es reuneix mensualment, pretén ser un fòrum de diàleg entre les diferents cultures que conviuen a Catalunya per trobar les necessitats i demandes educatives comunes que combaten l’exclusió i les desigualtats culturals i educatives.

Manifest per una educació intercultural

Creació de l’exposició diàleg intercultural en les nostres societats. Consisteix en una campanya de sensibilització formada per 17 panells per trencar prejudicis, afavorir el diàleg i la convivència intercultural. Aquesta es va passar en diferents barris de Barcelona i poblacions properes a la ciutat.

Des de FACEPA, s’ha impulsat la creació de noves associacions formades per persones nouvingudes o de minories ètniques. És el cas de l’Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen creada l’any 1999 amb l’objectiu de lluitar contra l’exclusió que pateix la dona gitana, així com també trobar solucions i alternatives en el fracàs escolar que pateixen les nenes gitanes a la secundària. L’altra associació creada a partir de la federació és l’Associació Sociocultural SAHBI. Aquesta pretén fomentar el diàleg entre la població àrab i musulmana amb la resta de societat, així com també trencar amb els estereotips que encara recauen sobre aquesta.

JORNADES ANTIRUMORS

Jornada Antirumors sobre les persones immigrants:

El dia 16 de Juny FACEPA va realizar una jornada Antirumors a l’Escola d’Adults la Verneda. Aquesta activitat entrava dins de la semana cultural de l’escola, i dins de la festa de final de curs. La jornada va consistir en un taller sobre quins són els rumors actuals que se’ls atribueix a les persones refugiades i immigrants a Barcelona. Utilitzant els materials de Barcelona Intercultural i la Xarxa Antirumors, es van escollir 4 àmbits (educació, civisme, sanitat i ajudes socials). Les persones participants, aproximadament unes 15 dones de l’escola d’adults, es van dividir en dos grups i cada grup va treballar un rumor llegint els materials.  A continuació cada grup va discutir el que pensàven sobre els rumors.

Més informació clica aquí

Jornada Formativa “Forma’t en xarxa”:

Aquesta jornada consistia en una Jornada formativa per a membres de la XBCNA en el que les persones participants es formaven amb experts i expertes des d’una mirada interseccional i descolonial. Durant el matí es va realizar un itinerari d’activitats que pretenia donar a conèixer l’experiència de 4 activistes convidats, i  a la tarda es van realizar 4 tallers: antigitanisme, islamofòbia, gènere i migració.

Des de FACEPA vam treballar tant en el grup de treball de la jornada (organització durant 4 mesos abans de la Jornada) com en la realització d’un taller sobre antigitanisme durant la xerrada.

Un dels resultats de l’activitat ha estat la creació d’un vídeo que resumeix la jornada. Clica aquí.

I per més informació clica aquí.

Dia Internacional Dels Drets Humans. Taller Antirumors i Feminisme Dialògic:

Dins el marc del dia Internacional dels Drets Humans es va realizar una Jornada AntiRumors a l’Escola d’Adults la Verneda amb persones participants de diverses edats, perfils i orígens. El taller s’anomenava “Taller Antirumors i Feminisme Dialògic” amb el propòsit de treballar la violació de drets humans que per raó de gènere moltes dones pateixen arreu del món. El taller va consistir en repartir una sèrie de rumors sobre les dones inmigrades, i les dones en general arreu del món, amb l’objectiu de que a partir d’aquí es pogués generar discussió entre les persones participants. Després, es va desmentir cada rumor amb información vàlida i oficial. La Jornada va ser especialment interessant sobretot per la diversitat de perfils que van participar i per tant, de la riquesa de les opinions i observacions. Van participar dones i homes.