Des de FACEPA organitzem i co-organitzem jornades tant al territori català com en tot l’Estat conjuntament amb CONFAPEA. En concret les trobades, congressos que organitzem són les següents;

Congressos de persones participants en alfabetització

Els congressos de persones participants es realitzen anualment i a partir de l’III Congrés són ja d’àmbit estatal, organitzant-los amb CONFAPEA amb el suport de la FACEPA.

El Congrés és un espai de reunió per treballar temes d’interès per i des de les persones participants en alfabetització i nivells inicials d’educació. En ell les persones que hi participen expressen les seves demandes i necessitats sobre l’educació que volen, les quals són recollides després en un document amb les conclusions que s’envia a les administracions amb competències en l’àmbit de l’educació i a espais de debat públic sobre l’educació de persones adultes. D’altra banda, cada congrés ha estat un impuls per fomentar i consolidar el moviment d’educació de persones adultes democràtic i participatiu en diferents comunitats autònomes.
La iniciativa s’ha dut a terme també en altres països europeus (Hongria, Itàlia, França i Alemanya) a través del projecte Sòcrates TROBO.

A continuació, pots consultar les conclusions que es van elaborar en cadascun dels congressos realitzats fins al moment:

I Congrés de persones participants en alfabetització (Sant Boi de Llobregat, 1999)
II Congrés de persones participants en alfabetització (Centelles, 2000)
III Congrés de persones participants en alfabetització (Vitòria – Gasteiz, 2001)
III Congrés de persones participants en alfabetització
IV Congrés de persones participants en alfabetització (Vigo, 2002)
IV Congrés de persones participants en alfabetització (2002)
V Congrés de persones participants en alfabetització (Fuentevaqueros, 2003)
VI Congrés de persones participants en alfabetització (Valladolid, 2004)
VII Congrés de persones participants en alfabetització i I Internacional (Almeria, 2005)
VIII Congrés de persones participants en alfabetització i II Internacional (Barcelona, 2006)
IX Congrés de persones participants en alfabetització i III internacional (2008)
Congressos de Tertúlies Literàries Dialògiques

Els congressos de tertúlies neixen amb l’objectiu de promoure les tertúlies literàries. Amb aquestes tertúlies les persones participants en l’alfabetització, i en els nivells inicials de l’educació de persones adultes, demostren que llegint els clàssics de la literatura universal poden superar les desigualtats culturals i educatives i generar transformació.

A partir del 2001 es decideix que aquests congressos es realitzaran cada dos anys i seran d’àmbit estatal com ja ho va ser el del 2001.

Els congressos de tertúlies fets fins al moment són:

I Congrés de Tertúlies Literàries Dialògiques (Barcelona, 2000)

II Congrés de Tertúlies Literàries Dialògiques (Barcelona, 2001)

III Congrés de Tertúlies Literàries Dialògiques (Madrid, Novembre 2003)

IV Congrés de Tertúlies Literàries i Musicals Dialògiques (Estíbaliz, Vitòria-Gasteiz, febrer 2006)

V Congrés de Tertúlies Literàries i Musicals Dialógicas (Sevilla, Novembre 2008)

Trijornadas en Educació Democràtica de Persones Adultes

Les trijornadas s’organitzen juntament amb CONFAPEA, AEPA, el Grup 90 i la Reda. Es realitzen cada tres anys sent d’àmbit estatal.

Durant tres dies persones investigadores, educadores i participants de l’àmbit de l’educació de persones adultes es reuneixen per treballar i avançar juntes en el moviment de l’educació democràtica.

Es tracta d’una trobada de gran importància posat que suposa un espai de reflexió i treball imprescindible per avançar conjuntament unificant esforços per aconseguir la superació de les desigualtats socials mitjançant l’educació.

A les I Trijornadas en Educació Democràtica de Persones Adultes es va consensuar el Codi Ètic del EDA.

Les trijornades realitzades fins al moment són:

I Trijornades en Educació Democràtica de Persones Adultes (Barcelona, 2000)

II Trijornades en Educació Democràtica de Persones Adultes (Bilbao, 2003)

III Trijornades en Educació Democràtica de Persones Adultes (Madrid, 2006)

L’alfabetització digital va ser una de les demandes de formació que es van expressar al primer congrés de persones participants en alfabetització en el 1999, abans que les administracions ja incorporessin aquesta línia d’acció com a prioritària per fomentar una ciutadania més activa i inclusora dins de la societat de la informació. FACEPA com tal la va incorporar com a línia d’actuació des de llavors incorporant diferents accions per treballar aquesta línia.

Gestió democràtica dels punts d’accés a les TIC

Dins de la nostra federació d’una banda tenim entitats que són reconegudes pel seu èxit en la gestió dels punts Omnia. En concret, el seu èxit recau en la gestió democràtica del punt d’accés, de la garantia d’accés cobrint el màxim horari possible durant tota la setmana de dilluns a diumenge des del matí i fins al vespre, i alhora promovent una formació de qualitat i una participació igualitària en el punt citat. Una altra mostra de l’èxit aconseguit és que són referents als barris on incideixen i que aconsegueixen la participació de col·lectius de diferents perfils, però que tradicionalment han estat també exclosos d’aquest accés: gent gran, persones nouvingudes sense formació, joves sense accés a casa a Internet o informàtica, dones o homes parats, entre d’altres.

Assegurar l’accés i assessorament

Una altra de les accions que FACEPA va dur a terme i que va ser fruit de la reivindicació de les seves entitats, va ser assegurar que totes les entitats federades tenien accés a recursos d’informació per treballar la seva inclusió digital i alhora donar al pas en la seva participació directa en l’actual tipus de societat que incloïa aquest aspecte com a fonamental. Així per tant la Federació va assessorar i va recolzar a cadascuna de les entitats segons la seva realitat corresponent per aconseguir aquests objectius.

Impacte de la metodologia democràtica d’alfabetització digital

Una de les actuacions que més rellevància i impacte social ha tingut de les accions que ha dut a terme FACEPA ha estat la formació, difusió i participació del model democràtic d’alfabetització mediàtica. En aquest sentit, igual que s’ha comentat en anteriors punts que no qualsevol tipus de formació aconsegueix un grau rellevant de participació i d’aprenentatge, el mateix succeeix amb l’alfabetització digital. No qualsevol tipus de model serveix per garantir el seu èxit. Dins d’aquesta línia FACEPA va coordinar en el període de 2004-2005 el projecte europeu i-Quality del com va sorgir com resultat el model democràtic d’alfabetització mediàtica on el seu punt fort va ser aconseguir un aprenentatge qualitatiu respecte l’ús crític de les TIC a partir de la participació directa de les persones involucrades en la formació a través de l’aprenentatge dialògic.

Aquesta metodologia va ser reconeguda al seu torn per la Comissió Europea com una de les aportacions clau del projecte dut a terme en aquell període, i alhora des de AGAUR es va valorar molt l’aportació d’aquesta metodologia per la qual es va promoure a través de subvencions la promoció de cursos en diferents entitats i barris del nostre territori per dur a terme aquesta acció formativa i participativa, en total s’han beneficiat unes 400 persones de diferents barris i poblacions catalanes.

Per una altra banda, la rellevància de l’experiència, va ser recollida en una taula rodona al segon congrés de la Internet Global Congress ( 2007), on va ser convidada per part de la Secretaria a formar part de la mateixa una participant i membre de la Federació com a ponent de la taula per exposar l’experiència del projecte i del model i així difondre aquesta metodologia com a bona pràctica d’èxit en l’alfabetització digital. Com a resultats també s’han editat i difós guies respecte aquesta metodologia que han estat portades a diferents entitats, organitzacions i administracions del territori català.

Tal com les persones de la Federació han anat expressant, aquest tipus de línia continua sent una prioritat en FACEPA posat que encara hi ha molts col·lectius als quals arribar i promoure la seva inclusió digital, a més tenint present que avui dia és un dels motius que generen més exclusió social