?>
 El funcionament de FACEPA és democràtic i es basa en les decisions preses en l’Assemblea General i la junta. Les activitats que realitza com a federació es duen a terme mitjançant comissions de treball que s’encarreguen de temes i d’actes o projectes específics, grups que funcionen d’una manera més autònoma i un equip de gestió del dia a dia.

Assemblea mensual. Una de les nostres característiques és que aprofitem l’ús de les TIC per superar barreres espacials. Hi ha entitats que participen en l’assemblea mitjançant l’ús de programes de videollamadas.Dins de FACEPA hi ha diferents espais de presa de decisió:

Assemblea General: es reuneix com a mínim una vegada a l’any i és on es decideixen les prioritats de la federació per al curs corresponent.

Assemblea mensual: Està oberta a totes les personis participants de les associacions culturals i educatives. Tenen representació les diferents comissions, grups d’activitat i entitats federades.Per dur a terme els objectius, activitats i projectes definits als espais de decisió existeixen els següents mecanismes i espais:Comissions de treball: Impulsen activitats concretes i estan obertes a totes les personis participants. Es reuneixen una vegada al mes i una persona de la comissió la representa en l’Assemblea Mensual. Una persona de l’equip del dia a dia dóna suport a la gestió de la comissió.

Actualment funcionen les següents comissions:

• Comissió de preparació del Grup de Dones.

• Comissió de preparació del Grup Multicultural.

• Comissió de projectes europeus.

• Comissió d’actes i congressos.

• Comissió de Tertúlies Literàries i Musicals Dialógicas.

Equip del dia a dia: En l’equip del dia a dia hi ha persones remunerades i col·laboradors que s’encarreguen de portar la secretaria, la tresoreria, buscar nous recursos, la gestió de les decisions preses en l’assemblea i la junta i el suport a les entitats. Tot el treball s’organitza segons les decisions preses als espais de decisió de l’entitat.

Reunions de coordinació: Es realitzen setmanalment. assisteixen les persones de l’equip del dia a dia i també estan obertes a totes les personis participants. L’objectiu és revisar les tasques, resoldre dubtes i problemes, realitzar el seguiment de les entitats i de les seves propostes i preparar l’assemblea mensual.
Aquest tipus de funcionament assembleari, democràtic i participatiu és amb el qual FACEPA està treballant i s’està potenciant en totes les associacions culturals i educatives de la Federació amb la creació de nous espais de discussió i presa de decisions on la participació de totes les persones implicades en les diferents entitats és el que més es valora.

Close