?>

FACEPA és una entitat sense  ànim de lucre que traballa en el camp de                  l'educació i la cultura per promoue:

 

-La superació de les desigualtats socials

-La participació ciutadana en todos els  àmbits

- Las relacions solidàries entre persones i col·lectius.

QUI FORMA PART DE FACEPA?

FACEPA està formada per associacions de persones que, en la seva gran majoria no han tingut accés o facilitats per accedir als recursos culturals i educatius  i, per tant, es troben en un major risc d'exclusió social.

 Les persones que representen FACEPA no cobren per la seva implicació en l'educació de persones adultes i moltes d'elles no tienen titulació universitària. Són persones, per tant, que tradicionalment no han tingut accés a la presa de decisions en la vida pública i política, i/o han estat considerades com persones no participatives.

Actualment FACEPA està formada per 14 associacions  

FACEPA està confederada a nivell estatal amb la CONFAPEA (Confederación de federaciones y asociaciones de participantes en educación y cultura democrática de personas adultas).

També formem part de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, de la Platafòrma Unitària en contra de les Violències de gènere, ESBN i EAEA, entre d'altes.  

QUÈ FEM?

Desde FACEPA treballem junts y juntes fomentant la participació directa en l'àmbit social, cultural, educatiu, polític i econòmic.

Treballem promocionant els moviments associatius entesos com a moviments que ofereixen força a tots aquells col·lectius que volen expressar les seves necessitats i demandes.

D'aquesta manera construïm  una societat democràtica, justa i solidària des de la creació d'espais de participació. 

Dia rere dia, a FACEPA demostrem que la participació es genera participant i decidint. En aquest sentit creem  espais pel diàleg i per compartir les nostres opinions i per elaborar propostes educatives i culturals i generar oportunitats formatives i de promoció comunitària. Portem a debat públic les nostres opinions i demandes i lluitem en  contra de totes les desigualtats i exclusions, ja siguin per raó de gènere, d'ètnia o cultura, de edat, nivell educatiu o econòmic, etc.

 

 

 

Close