?>

Som una entitat sense ànim de lucre que treballem bàsicament en el camp de l’educació i la cultura per promoure la superació de les desigualtats socials, la participació ciutadana en tots els seus àmbits i les relacions solidàries entre persones i col·lectius.

FACEPA està formada per associacions de persones que majoritàriament no han tingut facilitats d’accés als recursos culturals i educatius i, per tant, amb més risc d’exclusió social. Les persones que representen a FACEPA no cobren per la seva implicació a l’educació de persones adultes i no tenen titulació universitària; són persones, per tant, que tradicionalment no han tingut accés a la presa de decisions en la vida pública i política, o han estat considerades com no participatives.

Des de FACEPA treballem junts i juntes fomentant la participació directa en els àmbits social, cultural, educatiu, polític i econòmic. Treballem promocionant els moviments associatius entesos com a moviments que atorguen força a tots aquells col·lectius que volen fer sentir les seves demandes i necessitats. D’aquesta manera es construeix una societat democràtica, justa i solidària des de la creació d’espais de participació.

Dia a dia, en FACEPA vam demostrar que la participació es genera participant i decidint. En aquest sentit vam crear espais per al diàleg i per compartir les nostres opinions. Per elaborar propostes educatives i culturals i generar oportunitats formatives i de promoció comunitària. Portem a debat públic nostres opinions i demandes i lluitem contra totes les desigualtats i exclusions. Exclusions que poden ser per raó de gènere, d’ètnia o cultura, d’edat, nivell educatiu o econòmic, etc. En FACEPA estem en contacte amb gent de tot el món.

FACEPA està confederada a nivell estatal a la CONFAPEA (Confederació de federacions i associacions de participants en educació i cultura democràtica de persones adultes).

Com a Federació participem i formem part d’altres organitzacions i moviments socials. En concret formem part de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, de la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, entre unes altres.

Close