?>

EUROPEUS

                                                  

ScienceLit és un projecte europeu (Erasmus+) que pretén promoure les Tertúlies Científiques Dialògiques (Acció Educativa d'Èxit) arreu dels diferents països amb l'objectiu que les persones participants puguin accedir al coneixement científic i puguin adquirir competències i eines que els permetin interpretar i analitzar el coneixement científic de forma autònoma.

Les persones participants d'aquest projecte són principalment les persones adultes en risc d'exclusió social i les persones que es troben a l'atur.

El projecte també consisteix en la creació de tres resultats: 1)Una metodologia sobre com realitzar les Tertúlies Científiques; 2) Guia Interactiva i 3) Curs de formació per educadors i voluntaris


                                                                                                                                             

DigiUP  és un projecte pretén millorar les competències digitals de les persones adultes en situació de risc social o en desavantatge a través de la implementació de "Grups Interactius", una Acció Educativa d'Èxit destacada de la Comissió Europea. 

El projecte consisteix en la implementació de "Grups Interactius" de formació en TIC's en els diferents països participants.

El projecte genera tres resultats: 1) Una metodologia; 2) Guia interactiva i 3) Curs de formació per educadors i voluntaris


                                                                                                                                                 

Close