?>

La línia del diàleg intercultural la treballem des de l'any 2001 amb la creació del grup multicultural.

El Grup Multicultural de FACEPA crea un espai en el qual es troben persones de cultures i orígens diferents per intercanviar visions i opinions sobre diferents temes que els mateixos integrants del grup escullen, basant-se sempre en el diàleg igualitari entre cultures i la igualtat de diferències.

Un dels objectius d'aquest grup és fer arribar al debat públic de l'educació de persones adultes les veus de les pròpies persones immigrades o altres cultures com la gitana.

Aquest grup, que es reuneix mensualment, pretén ser un fòrum de diàleg entre les diferents cultures que conviuen a Catalunya per trobar les necessitats i demandes educatives comunes que combaten l'exclusió i les desigualtats culturals i educatives.

Manifest per una educació intercultural

Creació de l'exposició diàleg intercultural en les nostres societats, que consisteix en una campanya de sensibilització formada per 17 panells per trencar prejudicis i afavorir el diàleg i la convivència intercultural i la qual es va passar en diferents barris de Barcelona i poblacions properes a la ciutat.

Des de FACEPA, s'ha impulsat la creació de noves associacions formades per persones nouvingudes o de minories ètniques. És el cas de l'Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen creada l'any 1999 amb l'objectiu de lluitar contra l'exclusió que sofreix la dona gitana així com també trobar solucions i alternatives en el fracàs escolar que sofreixen les nenes gitanes a la secundària. L'altra associació creada a partir de la federació és l'Associació Sociocultural SAHBI que pretén fomentar el diàleg entre la població àrab i musulmana amb la resta de societat així com també trencar amb els estereotips que encara recauen sobre ella.

Close